Dagens Tarot Kort Onsdag 28 November 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 28 November 2018

Stjernen og kongen av staver.

I dag har du mot til å starte noe nytt. Husk at du har kraften fra universet med deg. Selv om du kanskje har vært gjennom mye, og ikke alt har vært positivt, får du fremdeles en JA-følelsen i dag, som om du virkelig er klar til å jobbe for dine mål. I dag handler alt om den fysiske bevegelsen, så ikke sitte på din a**. Stå opp og begynn å jobbe med det du kan og vet du trenger for å få det til. Tro på fremtiden, og du vil lykkes.

The star and king of wands

Today you have the courage to start something new. Remember the force of the universe is behind you. Even though you might have been through a lot and not everything has been positive either, you still get that YES feeling today, as if you are really ready to accomplish your goals. Today is all about the physical movement, so don't sit on your a**. Stand up and start creating what it is you know you can and want to create. Believe in your future and you will succeed.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar