Dagens Tarot Kort 16 November 2018

Dagens Tarot Kort 16 November 2018

Den hengte mannen og pasjen av sverd.

I dag må du gjøre noe annerledes. Du kan føle deg for komfortabel uten å gjøre noe, spesielt når det gjelder drømmene dine. Selv om de egentlig ikke har en start, en mellom eller en slutt, så gjør det at drømmene er svært urealistiske. Hvor lenge skal du tenke på å starte noe. Til slutt vil livet passere deg og du vil angre på at du aldri gjorde noe med det. Du har ikke gjort noen ordentlige undersøkelse eller lagt en ordentlig plan. Prøv å tvinge deg selv til å flytte kroppen din slik at du bryter tankene dine, og ikke bare sitt der i ditt eget sinn. Dine planer akkurat nå vil ikke bli til noe. Så prøv å gjøre noe annet enn å tenke i dag, da det i dag ikke er dagen for det.

The hanged man and page of swords

Today you need to do something different. You may be feeling too comfortable not doing anything, especially with your dreams. Although they don’t really have a start, a middle or an end, so it’s making them very unrealistic. How long are you really gonna keep thinking about starting something? Eventually, life will pass you by and you might regret that you never did anything. No investigation or properly writing down what it is you are planning. Try to force yourself to move your body not just stay within your mind. Your plans right now won’t become anything. So try to do something other than think today, as today is not the day for it.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar