Dagens Tarot Kort Tirsdag 13 November 2018

Dagens Tarot Kort Tirsdag 13 November 2018

Djevelen og to av beger.

Dagens kort forteller oss at vi må fokusere på våre relasjoner. OM det er til en venn eller et familiemedlem, elsker eller samarbeidspartner. Se på hvordan du blir behandlet. Er du oppriktig ovenfor deg selv eller gjør du ting for bare å glede den andre parten. Har du satt noen begrensninger for hva som er riktig og hva som er galt. Nå må du Virkelig se dypt inne i deg selv og finn din egen kjærlighet. "Hva er det jeg fortjener ut av dette". Bryter du din moralske kode for å holde den andre personen fornøyd. Husk at du kan si i fra, du kan sette foten ned og kreve en forandring. Ikke vær redd for utfallet i stedet tenk på deg selv

The devil and the two of cups

Today's cards tell us to focus on our relationships. Whether it be to a friend or family member, lover or business partner. Look at how you are being treated. Are you true to yourself or are you doing things to only please the other party. Have you set any limitations for what is right and what is wrong. Really look deep within yourself and find your self-love. “What is it I deserve out of this”. Are you breaking your moral code in order to keep the other person pleased. Bear in mind that you can speak up, you can put your foot down and demand a difference. Don’t be afraid of the outcome instead think of you.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar