Dagens Tarot Kort Onsdag 7 November 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 7 November 2018

Narren og pasje av beger.


Disse kortene oppfordrer deg til å se det ut ifra et nytt perspektiv og se hva det problemet består av, slik at du kan nærme deg situasjonen uten å tro, men lytte til tvilen og handle ut ifra kjærlighet og medfølelse Kortene forteller deg at du må aldri slutte å lytte til din intuisjon og tro på dine drømmer.

Ditt ubevisste sinn prøver også å snakke til deg, muligens gjennom drømmene dine eller gjennom synkroniske møter med viktige mennesker. Det du skal ta fra meldingene du får er at du må være åpen for de uventede, sporadiske bisarre impulser fra den kreative ånden, og ikke lukke inspirasjon rett og slett fordi den ikke passer inn i ditt rasjonelt synspunkt.

The fool and page of cups.

These cards encourage you to take a fresh perspective on a difficult issue and to approach that situation with the benefit of the doubt, love and compassion. The cards appearances tell you to never stop listening to your intuition and believing in your dreams.

Your unconscious mind is also trying to speak to you, possibly through your dreams or through synchronistic encounters with significant people. The message to be taken is that you must be open to the unexpected, occasionally bizarre impulses of the creative spirit and not shut out inspiration simply because it does not fit in with a rational point of view. Remember this is the beginning stage you are taking. so try to relax and have fun with it. Love life to the fullest.

 

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar