Dagens Tarot Kort Søndag 4 November 2018

Dagens Tarot Kort Søndag 4 November 2018Dagens Tarot Kort Søndag 4 November 2018

Narren og pasje av beger.

Disse kortetene oppfordrer deg til å ta et nytt perspektiv på et vanskelig problem og å nærme seg denne situasjonen med fordel for tvil, kjærlighet og medfølelse. Kortenes utseende forteller deg at du må aldri slutte å lytte til din intuisjon og tro på dine drømmer. Ditt ubevisste sinn prøver også å snakke med deg, muligens gjennom drømmene dine eller gjennom synkroniske møter med betydelige mennesker. Meldingen som skal tas er at du må være åpen for de uventede, sporadiskebizarre impulser av den kreative ånden, og ikke lukke inspirasjon rett og slett fordi den ikke passer inn i et rasjonelt synspunkt. Kortene kan også være en indikasjon på at intuisjonen din er veldig skarp, og du kan motta meldinger fra ditt ubevisste sinn. Dette er en god tid å stole på din intuisjon og din magefølse.

The fool and page of cups.

This card encourages you to take a fresh perspective on a difficult issue and to approach that situation with the benefit of the doubt, love and compassion. These cards appearances tell you to never stop listening to your intuition and believing in your dreams. Your unconscious mind is also trying to speak to you, possibly through your dreams or through synchronistic encounters with significant people. The message to be taken is that you must be open to the unexpected, occasionally bizarre impulses of the creative spirit and not shut out inspiration simply because it does not fit in with a rational point of view. The cards may also be an indication that your intuition is very sharp and you may receive messages from your unconscious mind. This is a good time to trust your intuition and your gut feeling.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar