Dagens Tarot kort Fredag 2 November 2018

Dagens Tarot kort Fredag 2 November 2018

Verden og åtte av sverd.

All din innsats er endelig lønnet og du har nådd slutten av en reise eller har fullført en stor livssyklus. Du har utholdt vanskeligheter og utfordringer underveis, men disse har bare gjort deg sterkere og betydelig klokere og mer erfarne enn når du først startet på reisen din. Du kan også slite med å se en situasjon for hva den er og har blitt ledet til å tro på visse ting som kanskje eller ikke er sant. Det finnes valg som er tilgjengelige, men først må du være i riktig tankegang for å vite hvilket alternativ du skal velge. Dette betyr å frigjøre blindfoldet for å se situasjonen fra en annen, mindre imponerende vinkel. Det kan også være for mange ideer som går gjennom hodet ditt, så det er best å vente til du føler deg tryggere og sikker på en situasjon før du tar viktige beslutninger og tar handling.

The world and eight of swords

All of your efforts are finally paying off and you have reached the end of a journey or have completed a major life cycle. You have endured hardships and challenges along the way but these have only made you stronger and significantly wiser and more experienced than when you first started on your journey. You might also struggling to see a situation for what it is and have been lead to believe certain things that may or may not be true. There are choices available but first you must be within the right mindset to know which option to choose. This means releasing the bindings and the blindfold to see the situation from a different, less imposing angle. There may also be too many ideas running through your head, thus it is best to wait until you feel more secure and certain about a situation before making important decisions and taking action.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar