Dagens Tarot Kort Tirsdag 30 Oktober 2018

Temperance and four of swords.

The cards suggests that now is the time to rest from some difficult times, perhaps the trauma of breakup or departure, relationship or family problems, financial and health worries, stress and conflict. Take a break. This is also not the time to make decisions, particularly when you are at your most vulnerable. Constant stress and tension will break even the hardest and most resilient of people but brief periods of rest enable you to refresh your energy, concentration and focus.These rests should be used wisely, to heal the body and ready the mind. Your inner voice is guiding you gently to the right outcome and you are patiently listening and following.

 Måtehold og fire av sverd.

Kortene antyder at nå er det tid til å hvile fra noen vanskelige tider, kanskje traumer av hjertesorg, forhold, familieproblemer, økonomiske og helsemessige bekymringer, stress eller konflikt. Ta en pause. Dette er heller ikke på tide å ta avgjørelser, spesielt når du er mest sårbar. Konstant spenning vil kunne ødelegge, men korte hvileperioder gjør at du kan oppdatere din energi, konsentrasjon og fokus. Disse hvilene skal brukes klokt, for å helbrede kroppen og klare sinnet. Din indre stemme leder deg forsiktig til det riktige resultatet, og du tålmodig lytter og følger.

Legg igjen en kommentar