Dagens Tarot Kort Mandag 29 Oktober 2018

The hierophant and ace of pentacles.

The cards may represent the beginning of new investments or the willingness to undertake a new business venture. There is also the possible indication of a legacy or influx of money from an unexpected source. On a broader level, the cards indicate abundance in all areas of your life and a general feeling that you are indeed blessed and deserving of everything that comes your way. Operate by the Law of Attraction, and send out positive energy into the Universe so that you may receive abundance in return.

Hierofanten og ess av mynter.

Kortene kan utgjøre begynnelsen på nye investeringer eller villigheten til å gjennomføre en ny virksomhet. Det er også mulig indikasjon på en arv eller tilstrømning av penger fra en uventet kilde. På et bredere nivåindikerer kortene overflod på alle områder av livet ditt og en generell følelse av at du er virkelig velsignet og fortjent av alt som kommer deg. Operere ved lov av attraksjon, og send ut positiv energi inn i universet, slik at du kan motta overflod i retur.

Legg igjen en kommentar