Dagens Tarot Kort Lørdag 27 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Lørdag 27 Oktober 2018

Four of swords and strength.

For the moment there is a truce and you can catch your breath without being attacked again. However, bear in mind that a truce and peace are not the same things. The cards are a guarantee that challenges will return to your life as soon as you are ready to face them, so make the most of the stillness and quiet you have earned but never lose sight of the fact that the battle is not yet over, and that there is still work to be done.
Meditating can assist your process of honouring and experiencing the inherent strength that is within your nature. The main lesson from this cards is that emotions must be transcended if spiritual wisdom and intuition are to be awakened. Your inner voice is often drowned out by the dominant noise of ego and fear. Let go of these negative emotions and you will begin to create the silence you need to hear your inner self. This is not a time to act out in rage or in hatred butinstead to look at the situation from a place of love and compassion.

Fire av sverd og styrke.

For øyeblikket er det en våpenhvile, og du kan få pusten uten å bli angrepet igjen. Vær imidlertid oppmerksom på at en våpenhvile og fred ikke er det samme. Kortene er en garanti for at utfordringene kommer tilbake tillivet ditt så snart du er klar til å møte dem, så få mest mulig ut av stillheten og stillhet du har fortjent, men aldri miste det faktum at kampen ikke er over, og at det fortsatt er arbeid å gjøre.
Meditering kan hjelpe din prosess med å hedre og oppleve den iboende styrke som er i din natur. Den viktigste leksjonen fra disse kortene er at følelser må overskrides dersom åndelig visdom og intuisjon skal vekke. Dinindre stemme blir ofte druknet av den dominerende lyden av ego og frykt. Slett av disse negative følelsene, og du vil begynne å skape stillheten du trenger for å høre ditt indre selv. Dette er ikke en tid til å opptre i raseri eller i hat, men i stedet for å se på situasjonen fra et sted av kjærlighet og medfølelse.

Legg igjen en kommentar