Dagens Tarot Kort Fredag 26 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Fredag 26 Oktober 2018

The lovers and page of wands.

If you are wise enough, these cards are normally a trigger of courage. Today’s cards show it should make you overcome the personal discouragements and move forward boldly to launch your ideas in the real world. Remove the fear, gather your resources and do something. Let the world know that you are there and you have no jokes about moving forward in the path that you choose. Conquer every obstacle, let your ideas shine and be known to the world because this card indicates a level of success that can only be achieved when courage is deployed.

De elskede og pasje av staver.

Hvis du er klok nok, er disse kortene vanligvis en utløser av mot. Dagens kort viser at det burde få deg til å overvinne de personlige motløshetene og bevege seg fremad for å starte ideene dine i den virkelige verden. Fjern frykten, samle ressurser og gjøre noe. La verden vite at du er der, og du har ingen vitser om å gå videre i den banen du velger. Erobre alle hindringer, la ideene dine skinne og bli kjent med verden fordi dette kortet indikerer et suksessnivå som bare kan oppnås når motet er utplassert.

Legg igjen en kommentar