Dagens Tarot Kort Onsdag 24 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 24 Oktober 2018

Hermit and five of wands.

The Tarot cards indicates that you have gone beyond the point of being critical and you can now understand and appreciate that the varied paths people choose for themselves all lead to the same higher purpose. You have reached a high enough level of spiritual attainment yourself that you no longer need to convince others of what they should do. You can honour silence and allow your inner light to shine out towards others as a means of communication. You have a strong need to understand, not just at the surface level but to really know why life is the way it is. This is a perfect time to take a step back from your day-to-day life and deeply contemplate your motivations, personal principles and values. You desire a new direction in life and, as a result, have recently begun a journey of self-discovery and contemplation.

 

Hermiten og fem av staver.

Tarot-kortene indikerer at du har gått utover det å være kritisk, og du kan nå forstå og sette pris på at de varierte stiene folk velger for seg selv, fører alle til samme høyere formål. Du har nådd et høyt nivå av åndelig oppnåelse selv at du ikke lenger trenger å overbevise andre om hva de skal gjøre. Du kan ære stillhet og la ditt indre lys skinne ut mot andre som kommunikasjonsmiddel. Du har et sterkt behov for å forstå, ikke bare på overflatenivå, men å virkelig vite hvorfor livet er slik det er. Dette er en perfekt tid for å ta et skritt tilbake fra ditt daglige liv og dypt vurdere dine motivasjoner, personlige prinsipper og verdier. Du ønsker en ny retning i livet, og som et resultat, har nylig begynt en reise med selvoppdagelse og kontemplasjon.

Legg igjen en kommentar