Dagens Tarot Kort Mandag 22 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Mandag 22 Oktober 2018

The magician and eight of wands.

The cards is a signal to act consciously and act now provided you understand exactly what you want and are committed to getting it. You need to know what you are doing and why you are doing it. Be clear about your underlying motives and intentions. You are so sure about your goal that all distractions have been removed and you can devote yourself to the task with complete concentration, determination, and will. This experience can be very productive, allowing you to accomplish a lot in short time. Keep this up as it will help you to create as much success as possible. Keep thinking about what other skills and resources you can use and keep focused on the task at hand.

Magikeren og åtte av staver.

Kortene er et signal for å handle bevisst og handle nå, forutsatt at du forstår akkurat hva du vil og er forpliktet til å få det. Du må vite hva du gjør og hvorfor du gjør det. Vær klar over dine underliggende motiver og intensjoner. Du er så sikker på målet ditt at alle distraksjoner har blitt fjernet, og du kan bruke deg til oppgaven med fullstendig konsentrasjon, vilje og vilje. Denne erfaringen kan være svært produktiv, slik at du kan oppnå mye på kort tid. Hold dette opp som det vil hjelpe deg å skape så mye suksess som mulig. Fortsett å tenke på hvilke andre ferdigheter og ressurser du kan bruke og holde fokus på oppgaven ved hånden.

Legg igjen en kommentar