Dagens Tarot Kort Fredag 19 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Fredag 19 Oktober 2018

Chariot and king of cups.

As you deal with some of the scenarios that life throws at you, draw on this deep emotional maturity to help you navigate these challenges. Also, know that this is an incredible gift you have and be open to sharing your emotional stability and calm approach with others. You may be wondering if you should pursue a plan or continue a project but you will be driven to do so, and your perplexing dilemma will be resolved for the time being. You need to focus completely on the task at hand, get in the race and win it. You may need to understand why strong feelings have surfaced and how to best cope with them. It is important that you do not repress emotions but instead explore them with an open heart and an open mind.

Vogn og konge av beger.

Når du håndterer noen av de vaneskelighetene som livet gir deg, kan du føle denne dype følelsesmessige modenheten for å hjelpe deg med å navigere disse utfordringene. Også, vet at dette er en utrolig gave du har og være åpen for å dele din følelsesmessige stabilitet og rolige tilnærming med andre. Du lurer kanskje på om du skal forfølge en plan eller fortsette et prosjekt, men du vil bli drevet for å gjøre det, og ditt forvirrende dilemma vil bli løst. Du må fokusere helt på oppgaven du har, være med  i løpet og vinne det. Du må kanskje forstå hvorfor sterke følelser har oppstått og hvordan du skal takle dem. Det er viktig at du ikke undertrykker følelser, men i stedet utforske dem med et åpent hjerte og et åpent sinn.

Legg igjen en kommentar