Dagens Tarot Kort Torsdag 18 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Torsdag 18 Oktober 2018

The world and seven of wands.

While it appears to block your path forward, you can overcome this challenge or obstacle by drawing upon your strong self-confidence, self-belief and continual self-improvement. It can also be overcome with effort and clarity of purpose. The cards is about a deeper understanding of your role and your impact within a certain environment and where you truly ‘fit’. The cards can also point to a strong feeling of unity and wholeness with the world or in a particular situation. Everything is starting to fall into place and you can be ‘one’ with the situation.

Verden og syv av staver.

Mens det ser ut til å blokkere veien fremover, kan du overvinne denne utfordringen eller hindringen ved å trekke på din sterke selvtillit og kontinuerlig selvforbedring. Det kan også overvinnes med innsats og klarhet i formålet. Kortene handler om en dypere forståelse av din rolle og virkningen din i et bestemt miljø og hvor du virkelig passer. Kortene kan også peke på en sterk følelse av enhet og helhet med verden eller i en bestemt situasjon. Alt begynner å falle på plass, og du kan være ‘en’ med situasjonen.

Legg igjen en kommentar