Dagens Tarot Kort Onsdag 17 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 17 Oktober 2018

Devil and seven of cups.

The cards indicate that the images in your mind must be dealt with not only in your dreams but in the world of reality. Be careful of wishful thinking or illusions in the choices you currently face. You may be tricked into believing that you are being controlled by external forces when in fact you have created your own chains of imprisonment and powerlessness. You need to separate what is real from what is an illusion. Protect yourself against unclear or wishful thinking and habitual daydreaming.

Djevelen og syv av beger.

Kortene indikerer at bildene i tankene dine må håndteres ikke bare i drømmene dine, men i virkelighetsverdenen. Vær forsiktig med ønsket tenkning eller illusjoner i de valgene du for øyeblikket står overfor. Du kan bli lurt til å tro at du blir kontrollert av ytre krefter når du faktisk har skapt dine egne fanger og maktsløp. Du må skille det som er ekte fra det som er illusjon. Beskytt deg mot uklar eller ønskelig tenkning og vanlig dagdrømmer.

Legg igjen en kommentar