Dagens Tarot Kort Mandag 15 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Mandag 15 Oktober 2018

The sun and six of pentacles.

People are drawn to you because you can always see the bright side and you bring such warmth into other people’s lives. This beautiful, warm energy is what will get you through the tough times and will help yousucceed. Get back to the simple pleasures such as spending time with loved ones, getting back to nature, or simply reading a book in your garden! Not only have you succeeded in achieving your goals, you are now being publicly acknowledged for your efforts and your results.

Solen og seks av mynter.

Folk blir trukket til deg fordi du alltid kan se den lyse siden, og du bringer en slik varme inn i andres liv. Denne vakre, varme energien er det som får deg gjennom de tøffe tider og vil hjelpe deg med å lykkes. Gå tilbake til de enkle gledene som å tilbringe tid med sine kjære, komme tilbake til naturen, eller bare lese en bok i hagen din! Ikke bare har du lykkes i å nå dine mål, du blir nå offentlig anerkjent for din innsats og dine resultater.

Legg igjen en kommentar