Å VÆRE FØDT UNDER EN HELDIG STJERNE

Å VÆRE FØDT UNDER EN HELDIG STJERNEÅ VÆRE FØDT UNDER EN HELDIG STJERNE

Å være født under en heldig stjerne er noe vi alle vet hva betyr, men hvor kommer det uttrykket fra? Vi må faktisk over i astrolologien for å få svaret. I gamle dager forholdt man seg til himlen på en annen måte enn i dag.

Fiks-stjerner og vandrestjerner

På himmelen kunne man se de faste stjernene, disse lå som lysene flekker på himmelteppet. De kalte man for fiks-stjerner.

Plantene var livlige og foranderlige, de bevegde seg over himmelen. Disse kalte de for vandrestjerner. Før 1789 hadde man bare kjennskap til 7 vandrestjerner/planeter.

Solen og månen regnet man til vandrestjerner, også selv om alle astronomer/astrologer (det var det samme fag den gangen) visste at solen og månen var himmellys og burde ha en annen funksjon i sindet vårt enn de egentlige planetene. Jorden ble ikke talt med, fordi det var her at himmelen med fiks-stjerner og vandrestjerner ble sett på og opptegnet, i det som kalles horoskop. Samtidig trodde de at jorden stod stille og at det var solen og de andre planeter som gikk i årskretsløp rundt jorden.

De syv planetene ga ukedagene navn.

De syv Vandrestjernene/planetene ga navn til ukedagene og mellom de syv planetene var det spesielt to som var lykkebringende. De ble definert som ‘den store lykke’ og ‘den lille lykke’. Det er de to mest lysklare planeter på himmelen, Venus og Jupiter. Venus er den lille lykke og Jupiter er den store lykke.

Venus – den lille lykke

Hvis man var født med Venus som var markant i horoskopet, ville lykken være hell i kjærlighet og økonomi. Man ville være pen og være populær i sosiale sammenheng. (noe vi også jager i dag, for vi tror lykken finnes der). Venus styrer fredag. Fredag er ofte en dag som blir tilbrakt sammen med andre i sosialt lag.

Jupiter – den store lykke

Hvis man var født med Jupiter, den største av planetene, markant i horoskopet, ville det bety hell i alt hva man foretok seg, et godt intellekt, et sterk filosofisk sind, reisene i ånd og kropp – sikkert et selvskrevet medlem i eventyrenes klubb. Jupiter styrer torsdagen.

Mars – kampvilje og geist

Mars fikk tirsdag og har alltid stått for livskamp, temperamant og geist. For mye indre opphopet trykk, gjør at man kan bli for hissig og ilter, og på den måten rote seg inn i knapt så heldige ting. Fysisk er det den rødlige planeten på himmelen.

Saturn – den alvorlige læremesteren

Saturn er vår moral og den vokter over dyder som iherdighet, vedholdenhet og erfaring. All sjusk og ukontrollerte løsslupne følelser er Saturn motstander av. Så ingen spøk og lek. Tenk på barnesangen “Så går vi rundt om en enebærbusk” – når vi kommer til lørdag, ‘Saturns dag’, så er det dagen for plikter og rengjøring. Hjemme hos meg, ble det alltid gjort rent om og handlet inn til helgen, om lørdagen.

Merkur – den nysgjerrige og fornuftige 

Merkur på himmelen er veldig livlig og kjapp. Så den er foran solen (morgenstjerne) og senere er den bak solen (kveldsstjerne). Det er vår kommunikasjon og daglige sosiale sladrerum. Den styrer onsdag. Så skal du skrive en søknad, kan det være en ide å gjør det en onsdag.

Månen – personlighetens speil

Månene er mandagens planet. Full av følelser og stemninger, full og ny. Så start aldri noe nytt en mandag, for det er for mye subjektiv energi. Mange butikker, frisører, klinikker o.l. er stengt mandager.

Solen – en hurra dag

Den aller beste dagen å bli født, er søndag. Solensdag. Her er du selvbevisst, nyter livet i fulle drag og er har en høy erkjennelse om selvets stråleglans. Egoet er i høy kurs, hos noen helt på grensen til idioti.

Hvilken dag er du født? Er du født under en heldig stjerne? Og hvordan passer det på deg som person?

<3 Kristina

Legg igjen en kommentar