Dagens Tarot Kort Søndag 14 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Søndag 14 Oktober 2018

The lovers and four of swords.

A dilemma will be presented demanding an action or decision, and you will want to decipher the best way to proceed or make the right choice. Something is going to change your plans or the course of your experience, something that may look negative on the surface but will later prove to be a blessing in disguise. This is the time to build up your mental strength. Meditate and spend time in a calm atmosphere. You need to replenish your strength and spend time in spiritual thinking. You need to rest and relax.

There may be an easy option available but you will need to ask yourself whether this is the right path for you in the long run. Oftentimes, it is the more difficult path that will bring you the greatest benefit, particularly on a deeper level.

De elskede og fire sverd.

Et dilemma vil bli presentert krevende en handling eller beslutning, og du vil ønske å løse den på den beste måten å fortsette eller gjøre det riktige valget. Noe kommer til å forandre planene eller løpet av din erfaring,noe som kan se negativt ut på overflaten, men vil senere vise seg å være en velsignelse i forkledning. Dette er tiden som bygger opp din mentale styrke. Meditere og tilbringe tid i en rolig atmosfære. Du må fylle opp styrke og bruke tid i åndelig tenkning. Du må hvile og slappe av.

Det kan være et enkelt alternativ tilgjengelig, men du må spørre deg selv om dette er den rette veien for deg i det lange løp. Ofte er det den vanskeligste stien som gir deg størst fordel, spesielt på et dypere nivå.

Legg igjen en kommentar