Dagens Tarot Kort Lørdag 13 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Lørdag 13 Oktober 2018

The magician and two of cups.

You may notice many synchronicities, which point towards deep, spiritual events taking place regardless of the “importance” of their superficial appearances. You should be finding that you have the knowledge, strength, and inspiration needed to meet your challenges. In general these cards say that things are likely to be going well. You should be feeling more than usually loved, cared for, and content.

Magikeren og to av beger.

Du kan legge merke til mange enighetrer, som peker mot dype, åndelige hendelser som foregår uavhengig av “betydningen” av deres overfladiske opptredener. Du bør finne ut at du har kunnskap, styrke og inspirasjon som trengs for å møte dine utfordringer. Generelt sier disse kortene at det sannsynligvis skal gå bra. Du bør føle deg mer enn vanlig elsket, omsorg og kjærlighet

Legg igjen en kommentar