Dagens Tarot Kort Torsdag 11 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Torsdag 11 Oktober 2018

The world and two of swords.

Look at the past month / six months/year and think about how far you have come and what you have achieved. You may be quite surprised at your progress and how much you have worked towards completing the cycle of success. But also you need to take a break from your usual way of thinking so that you can begin to consider alternative ideas and viewpoints. You also need to be very diplomatic and weigh up the pros and cons of both options that are available to you, and to consider that there may indeed be another way around the problem. You need to compromise or let things stand as they are.

Verden og to av sverd.

Se på den siste måneden / seks måneder / år og tenk på hvor langt du har kommet og hva du har oppnådd. Du kan bli ganske overrasket over fremdriften din og hvor mye du har jobbet for å fullføre suksesssyklusen. Men også du må ta en pause fra din vanlige måte å tenke på, slik at du kan begynne å vurdere alternative ideer og synspunkter. Du må også være veldig diplomatisk og avveie fordelene og ulemperne til begge alternativene som er tilgjengelige for deg, og å vurdere at det faktisk kan være en annen vei rundtproblemet. Du må kompromittere eller la ting stå som de er.

Legg igjen en kommentar