Dagens Tarot Kort Onsdag 10 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 10 Oktober 2018

Wheel of fortune and three of wands.

There are good times and there are bad times. Even if your external environment is difficult and challenging, there will come a time when this will ease off and you will be able to focus more on creating fun and frivolity. To best see and take advantage of them you must concentrate, cooperate and remain open-minded. You may be more aware that your best opportunities lie outside of your current environment, so it is time to think BIG.

Lykkehjulet og tre av staver.

Det er gode tider og det er dårlige tider. Selv om det ytre miljøet ditt er vanskelig og utfordrende, kommer det en tid da dette vil lette seg, og du vil kunne fokusere mer på å skape morsom og frivolitet. For best å se og dra nytte av dem må du konsentrere, samarbeide og forbli åpent. Du kan være mer oppmerksom på at dine beste muligheter ligger utenfor ditt nåværende miljø, så det er på tide å tenke BIG.

Legg igjen en kommentar