Dagens Tarot Kort Mandag 8 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Mandag 8 Oktober 2018

The world and ten of swords.

The cards is about letting go and accepting your current circumstances. You no longer resist change but allow it to happen, even if it causes some initial pain and hurt to you. You accept that there must be change in order to facilitate renewal, and you allow it to occur rather than fighting it. When these cards appears after a painful situation, it is a signal to pick yourself up off the ground and to reflect upon what happened to you and why, and what you can learn from theexperience. Sometimes you will be able to alter the course of this impending disaster but most of the time you will simply have to let go and take the hit. You feel incredibly hurt and shocked by such a betrayal.

Verden og ti av sverd.

Kortene handler om å gi slipp på og akseptere dine nåværende omstendigheter. Du motstår ikke lenger endringer, men lar det skje selv om det forårsaker noen innledende smerter for deg. Du aksepterer at det må skje for å lette fornyelsen og du tillater det å skje i stedet for å bekjempe det. Når disse kortene vises etter en smertefull situasjon, er det et signal å plukke deg opp fra bakken og å reflektere over hva som skjedde med deg og hvorfor og hva du kan lære av opplevelsen.Noen ganger vil du kunne endre løpetav denne forestående katastrofen, men mesteparten av tiden må du bare slippe. Du kan føler deg utrolig såret og sjokkert av svik.

Legg igjen en kommentar