Dagens Tarot Kort Fredag 5 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Fredag 5 Oktober 2018

The moon and king of wands.

The cards also suggests that an opportunity is presenting itself to you, and you now have the power to accept the opportunity and take on the challenge. The cards also is an indication that you are someone who is very visionary and goal-oriented. You achieve a lot because you are very clear about your future direction and how you will get there. You do not waste your time on activities or relationships that you believe will lead no-where. You never just go with the flow, instead you prefer to embark on a strong and direct course of action.

Månen og kongen av staver.

Kortene antyder også at en mulighet er å presentere seg for deg, og du har nå muligheten til å akseptere muligheten og ta utfordringen. Kortene er også en indikasjon på at du er noen som er veldig visionær ogmålrettet. Du oppnår mye fordi du er veldig klar over din fremtidige retning og hvordan du kommer dit. Du spiser ikke tiden din på aktiviteter eller relasjoner som du tror vil lede nei hvor. Du går ikke bare med strømmen, men du foretrekker å starte en sterk og direkte handlingsplan.