Livet har sine utfordringer

Livet har sine utfordringer, for oss alle. Det er livets gang. Ingenting er gitt på forhånd.

Vi er alle sårbare sjeler, og jeg møter ofte mennesker som opplever at de føler at de ikke mestrer situasjoner og hvor sårbarheten trer da kraftig inn.

Sårbarheten er ikke noe svakest tegn, det handler ikke om å være tøffest. Sårbarheten er faktisk et bevis på at du er menneske med hjerte og følelser på rett plass. Og at man kjenner på situasjoner. Men kan føle at hele verden rakner og at det ikke finnes løsninger.

Det er ofte at det er i de daglige situasjoner hvor man føler utfordringene at man ikke strekker til i par forhold, henhold til å følge opp barnas lekser/fritid, Økonomi, etc.

Og er da redd for at andre skal synes, menses eller tro noe. Og man kan kjenne på at man føler at hele verden rundt en rakner. Men gjør den det? Nei, den gjør ikke det. Den stopper opp et øyeblikk, hvor alt kjennes sårbart.


Men tenk etter den indre styrken den tar tak og man snur seg faktisk rundt og ser etter hvert etter løsninger. Ikke alltid gjort på, en- to – tre. Det nok heller ikke meningen. Man skal kanskje jobbe litt med det som føles tungt. Men med det så kan man oppdage at man mestrer og ser løsningen og da tar tak. Og man kan puste lettet ut og gi seg selv en klapp på skulderen og vite at JA jeg greide dette også. Jeg overlevde.

I mine samtaler så møter jeg jo mange som står foran utfordringer og føler at verden rakner. Og der er vi alle forskjellig med tanke på hva som gjør at man kjenner på at livet, er en utfordring i situasjonene.

Når jeg er i disse samtaler fokuser jeg, på den jeg snakker med og dens følelser på situasjonen, det er de jeg også mottar under readingen. Sjel til Sjel.

Det de fleste viser er jo at de ikke vil såre noen og i stedet sårer seg selv. Eller ikke våger å ta tak i situasjoner i redsel for å mislykkes. Da er ordet kommunikasjon er viktig ord. Kommunikasjon, ett ord som også sier, at ta en prat med deg selv. Lytt til den indre stemme som svarer. Å tenke at det finnes løsninger, for det gjør det. Det og av og til snu på situasjonen er også vktig. Men det aller viktigste er at man ikke selv gjør seg til et offer, for det kommer intet godt ut av. Valg i livet er ikke alltid lett.

Etter mange år på linjen har jeg hatt stor glede av å få spå og veilede mennesker. Også møt mange ansikt til ansikt og mange tilbakemeldinger som har gitt enormt med glede.

I noen saker sier jeg også at det spår jeg ikke i – Blant annet i Barnevern saker der, Coacher jeg. Det er ikke mulig å spå i dem. Der er det lovverket og de regjerende makter som styrer. Men med min utdannelse som advokatsekretær og mange erfaringer gjennom årens løp i samtaler / veiledninger så har man høstet erfaringer og kjennskap til lovverket har vært til god hjelp for videre løsninger. Det er også for at det meget sårbart tema og her er det viktig for meg å fokusere på veien til løsninger. Og gjennom årene har det også vist seg og være riktig.

Så vit at når alt føles tungt, vanskelig å se løsninger, sett deg selv i fokus og tenke på hva du ønsker å oppnå. Og kanskje se situasjonen litt og fra flere vinkler. Løsninger ligger der.

Står du fast så ta gjerne kontakt med meg Vi finner løsninger sammen.

I enhver situasjon som føles vanskelig, så kan man, etter hvert se at men mestret og overlevde.

Klem fra Tuva Elena klarsynt veileder og Coach på tlf. 820 98 052