Dagens Tarot Kort Tirsdag 2 Oktober 2018

Dagens Tarot Kort Tirsdag 2 Oktober 2018Dagens Tarot Kort Tirsdag 2 Oktober 2018.

Styrke og fem beger.

Et tap er som regel smertefullt, og det er naturlig å føle skuffelse og sorg. Men det er viktig å huske at dess mer du klamrer deg til det du har mistet, jo mer lider du. Kortene vil lære oss at det er ikke så farlig å skuffe eller å bli skuffet. Det er alltid nye muligheter og nytt håp. Tiden er inne til å ta en beslutning uten å la deg påvirke av andre. Du må lære av dine egne feil, og ta ansvaret for ditt eget liv.

Strength and five of cup.

A loss is usually painful, and it is natural to feel disappointment and grief. However, it is important to remember that the more you cling to what you have lost, the more you suffer. The cards will teach us that it is not so dangerous to disappoint or be disappointed. There are always new opportunities and new hope. It is time to make a decision without letting you affect others. You must learn from your own mistakes and take responsibility for your own life.