Dagens Tarot Kort Lørdag 29 September 2018

Dagens Tarot Kort Lørdag 29 September 2018

The lovers and two of cups

You are now ready to establish your own belief system and make up your own mind about what is and what is not important in life. To be truly loved, deeply treasured and valued highly by others, you must first and foremost strive to create those feelings for yourself. That is, when you work toward loving yourself, you hold your inner spirit in high regard, treating it with deference and deep respect. When you see yourself in this positive light, other people cannot help but respond to your personal sense of value in an equally positive manner. This is also a time when you need to stay true to yourself and be as authentic and genuine as possible.

De elskere og to av beger.

Du er nå klar til å etablere ditt eget trossystem og lage ditt eget sinn om hva som er og hva som ikke er viktig i livet. For å være virkelig elsket og verdsatt høyt av andre, må du først og fremst streve for å skape de følelsene for deg selv. Det vil si at når du arbeider mot å elske deg selv, holder du din indre ånd i høy henseende, behandler den med dyp respekt. Når du ser deg selv i dette positive lyset, kan din personlige følelse av verdi komme frem. Dette er også en tid når du trenger å være tro mot deg selv og være like autentisk og ekte som mulig.