Dagens Tarot Kort Fredag 28 September 2018

Dagens Tarot Kort Fredag 28 September 2018

The Chariot and seven of swords.

As you do not feel ready to deal with the issues, you are aiming for a solution where you can just escape and not have to worry about it all. You may need to look after yourself at this time and be confident in expressing your needs and want. This is a time when you need to be the master of your emotions and curb any impulses or anger. You need to show who is the boss and achieve control of the situation but this will also require you to be in control of yourself. You will need to use the strength of your willpower to overcome any obstacles or challenges in your way.

Vognen og syv av sverd.

Som du ikke føler deg klar til å håndtere problemene, satser du på en løsning der du bare kan rømme og ikke trenger å bekymre deg for det hele. Du må kanskje ta vare på deg selv på dette tidspunktet og være trygg på å uttrykke dine behov og ønsker. Dette er en tid da du må være mesteren i dine følelser og dempe noen impulser eller sinne. Du må vise hvem som er sjefen og oppnå kontroll over situasjonen, men dette vil også kreve at du har kontroll over deg selv. Du må brukeviljestyrken din for å overvinne eventuelle hindringer eller utfordringer i veien. Denne kampen vil til slutt gjøre deg sterkere.