Dagens Tarot Kort Onsdag 26 September 2018

dagens tarot kort månen og fem av mynterDagens Tarot Kort Onsdag 26 September 2018

The moon and five of pentacles.

The cards of illusion and deception, and therefore often suggests a time when something is not as it appears to be. Vigilance and clear perception will be necessary to find that which is hidden before it is too late. You may be idealising the situation, and ignoring the fact that potential for failure exists among success. You need to go on without a clear picture of where you are, where you are going or where you have been.
Your dreams, intuitions, and inner promptings lead you forward toward higher levels of understanding if you listen carefully and use your judgement to help interpret the veiled messages of the unconscious. Not only will the way forward be revealed but also in many cases, you will learn lessons about yourselfthat will be valuable in later journeys.

Månen og fem av mynter.

Kortene kan vise til illusjon og bedrag, og derfor ofte foreslå en tid når noe ikke er som det ser ut til å være. Klar oppfatning vil være nødvendig for å finne det som er skjult før det er for sent. Du kan idealisere situasjonen og ignorerer det faktum at potensial for fiasko eksisterer blant suksess. Du må fortsette uten et klart bilde av hvor du er, hvor du skal eller hvor du har vært.
Drømmene dine, intuisjoner og indre tilskyndelser fører deg videre til høyere nivåer av forståelse hvis du lytter nøye og bruker din intusjon til å bidra til å tolke de ubevisste meldingene. Ikke bare vil veien fremover bli avslørt, men i mange tilfeller vil du lære leksjoner om deg selv som vil være verdifulle i senere reiser.