Dagens Tarot Kort Tirsdag 25 September 2018

Dagens Tarot Kort Tirsdag 25 September 2018

The fool and queen of swords

If you are facing a decision or moment of doubt, the cards encourages you to believe in yourself and follow your heart. This is a time when you need to truly ‘believe’ and have faith in where the Universe is taking you. The cards enhances courage, risk-taking and the creative expression needed to open up new areas in your life. Empathy or compassion towards others may distract you from the task at hand, so it is important that you think with your head and not with your heart at this particular time. Do not let emotion get in the way. Rather, use fact and logic to make your decisions.

Narren og dronningen av sverd

Hvis du står overfor en beslutning eller et øyeblikk av tvil, oppfordrer kortene deg til å tro på deg selv og følge ditt hjerte. Dette er en tid da du virkelig trenger å tro og har tro på hvor universet tar deg. Kortene øker modet, risikotaking og det kreative uttrykket som trengs for å åpne opp nye områder i livet ditt. Empati eller medfølelse mot andre kan distrahere deg fra oppgaven ved hånden, så det er viktig at du tenker med hodet ditt og ikke med hjertet ditt på dette tidspunktet. Ikke la følelser komme i veien. Bruk heller fakta og logikk for å ta dine beslutninger.