Dagens Tarot Kort Fredag 21 Septemebr 2018

Dagens Tarot Kort Fredag 21 September 2018

The high priestess and ten of wands.

Knowledge of how to fix it will not come through logic or intellect but through your intuition so put aside a time when you can meditate and listen to your own inner voice. Your intuitive sense right now is providing you with useful and helpful information and is assisting you to become more in touch with your subconscious mind. Your goal needs to be greater efficiency, whilst also freeing yourself up for rest and relaxation when you need it. You have more on your plate than you can possibly handle and you have taken on too much at this point in time. In an effort to get to the finish line, you have found yourself overwhelmed with the extra responsibility and activity. You need to stop working so hard. If you cannot stop, then conserve your energy and pace yourself. When you are over-committed everything becomes a strain.

Yppersteprestinnen og ti av staver.

Kunnskaper om hvordan du fikser det, kommer ikke gjennom logikk eller intellekt, men gjennom din intuisjon så legg til side en tid når du kan meditere og lytte til din egen indre stemme. Din intuitive følelse akkurat nå gir deg nyttig og nyttig informasjon og hjelper deg til å bli mer i kontakt med ditt underbevisste sinn. Målet ditt må være større effektivitet, samtidig som du frigjør deg for hvile og avslapning når du trenger det. Du har mer på tallerkenen din enn du kan håndtere og du har tatt for mye på dette tidspunktet. I et forsøk på å komme til målstreken har du funnet deg selv overveldet med det ekstra ansvaret og aktiviteten. Du må slutte å jobbe så hardt. Hvis du ikke kan stoppe, så spare energi og takt deg selv. Når du er overforpliktet, blir alt en belastning.