Dagens Tarot Kort Onsdag 19 September 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 19 September 2018

The fool and seven of swords

If you are facing a decision or moment of doubt, the cards encourages you to believe in yourself and follow your heart no matter how crazy or foolish your impulses may seem. This is a time when you need to truly ‘believe’ and have faith in where the Universe is taking you. Sometimes the cards indicates a desire to go it alone. You want to discover, investigate and solve every problem using only your own wits and resources. You may believe that you have a better chance at success if you act on your own accord, ignoring the advice or inputs of others. You may end up feeling isolated and excluded, missing that great feeling of collaboration and synergy gained when you work with others. If you feel inclined to act alone, be sure this isolation will really work for you.

Narren og sju av sverd.

Hvis du står overfor en beslutning eller et øyeblikk av tvil, oppfordrer kortene deg til å tro på deg selv og følge hjertet ditt, uansett hvor gal eller dumt dine impulser kan virke. Dette er en tid da du virkelig trenger å tro og har tro på hvor universettar deg. Noen ganger viser kortene et ønske om å gå alene. Du vil oppdage, undersøke og løse alle problemer ved å bruke bare dine egne wits og ressurser. Du kan tro at du har en bedre sjanse til å lykkes hvis du handler på egen hånd, ignorerer råd eller innspill fra andre. Du kan ende opp med å føle deg isolert og utelatt, mangler den gode følelsen av samarbeid og synergi oppnådd når du jobber med andre. Hvis du føler deg tilbøyelig til å handle alene, vær sikker på at denne isolasjonen virkelig vil fungere for deg.