Dagens Tarot Kort Mandag 17 Septemebr 2018

Dagens Tarot Kort Mandag 17 September 2018

Strength and nine of cups.

The main lesson from these cards is that emotions must be transcended if spiritual wisdom and intuition are to be awakened. Your inner voice is often drowned out by the dominant noise of ego and fear. Let go of these negative emotions and you will begin to create the silence you need to hear your inner self. Conquer your fears, control your impulses, and never lose patience with yourself or what you are doing. This not a time to act out in rage or in hatred but instead to look at the situation from a place of love and compassion. You will find that over time, you indeed have a lot to be happy about and it may increase your feeling of deep contentment and fulfilment.

Styrke og ni av beger.

Den viktigste leksjonen fra disse kortene er at følelser må overskrides dersom åndelig visdom og intuisjon skal vekkes. Din indre stemme blir ofte druknet av den dominerende lyden av ego og frykt. Slett disse negativefølelsene og du vil begynne å skape den stillheten du trenger for å høre ditt indre selv. Erobre din frykt, kontroller impulser og gi tålmodighet til deg selv eller hva du gjør. Dette er ikke en tid til å opptre i raseri eller i hat, men i stedet for å se på situasjonen fra et sted av kjærlighet og medfølelse. Du vil finne at over tid har du faktisk mye å være glad for og det kan øke din følelse av dyp tilfredshet og oppfyllelse.