Dagens Tarot Kort Lørdag 15 September 2018

Dagens Tarot Kort Lørdag 15 September 2018

The tower and eight of wands.

 
It is a truth and honesty cards that comes as a bolt of lightning to you through a shocking and impactful life event. It represents a necessary experience that forces you to get out of your comfort zone and to grow beyondyour present level. Once you hit rock bottom the choice is yours. You can revert to the self-defeating, restrictive Devil, or reach for the transformational and inspirational Star.  The cards is also a sign to ‘strike while the iron is hot’. It is most definitely an action-oriented card that encourages you to move quickly to pursue the best opportunities available right now. Be mindful not to rush into things without having a clear plan of where you are heading.


Tårnet og åtte av staver.

 
Det er en sannhet og ærlighet rundt kortene og de kommer som lynnedslag til deg gjennom en sjokkerende og impaktsfull livshendelse. Det representerer en nødvendig opplevelse som tvinger deg til å komme ut av din komfortsone og å vokse utover ditt nåværende nivå. Når du treffer bunnen, er valget ditt. Du kan gå tilbake til den selvdestruktive djevelen eller transformmere deg og bli inspirert av stjernen. Kortene er også et tegn på å slå mens jernet er varmt. Det er absolutt et handlingsorientert kort som oppfordrer deg til å flytte raskt for å forfølge de beste mulighetene som er tilgjengelige akkurat nå. Vær oppmerksom på ikke å haste inn ting uten å ha en klar plan for hvor du er på vei.