Dagens Tarot Kort Onsdag 12 September 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 12 September 2018

The moon and two of swords.

 
You may be idealising the situation, and ignoring the fact that potential for failure exists among success. You may have lost your way and are now left to walk in the dark, guided only by your inner light and intuition. You need to take a break from your usual way of thinking, so that you can begin to consider alternative ideas and viewpoints. You also need to be very diplomatic and weigh up the pros and cons of both options that are available to you, and to consider that theremay indeed be another way around the problem. You need to compromise or let things stand as they are.
 

Månen og to av sverd.

 
Du kan idealisere situasjonen, og ignorerer det faktum at potensial for fiasko eksisterer blant suksess. Du har kanskje mistet veien og er nå igjen for å gå i mørket, kun styrt av ditt indre lys og intuisjon. Du må ta en pause fra din vanlige måte å tenke på, slik at du kan begynne å vurdere alternative ideer og synspunkter. Du må også være veldig diplomatisk og avveie fordelene og ulemperne til begge alternativene som er tilgjengelige for deg, og å vurdere at det faktisk kan være en annen vei rundt problemet. Du må kompromittere eller la ting stå som de er.