Dagens Tarot Kort Tirsdag 11 September 2018

Dagens Tarot Kort Tirsdag 11 September 2018

The fool and three of cups.

If you are facing a decision or moment of doubt, the cards encourages you to believe in yourself and follow your heart no matter how crazy or foolish your impulses may seem. This is a time when you need to truly ‘believe’and have faith in where the Universe is taking you. You may find that by turning to your female friends, you receive the love, support and compassion you need right now. This is a great time to let your hair down and indulge yourself a little! It is a time when you are open to helping others, which in turn means that others are open to helping you. It is about spending quality time with your loved ones and your friends.

Narren og tre av beger.

Hvis du står overfor en beslutning eller et øyeblikk av tvil, oppfordrer kortene deg til å tro på deg selv og følge hjertet ditt, uansett hvor gal eller dumt dine impulser kan virke. Dette er en tid da du virkelig trenger å tro og har tro på hvor universet tar deg. Du kan finne det ved å vende deg til dine kvinnelige venner, du mottar kjærligheten, støtten og medfølelsen du trenger akkurat nå. Dette er et flott tidspunkt til og slippe deg litt løs! Det er en tid når du er åpen for å hjelpe andre, noe som igjen betyr at andre er åpne for å hjelpe deg. Det handler om å tilbringe kvalitetstid med dine kjære og dine venner.