Dagens Tarot Kort Mandag 10 September 2018

Dagens Tarot Kort Mandag 10 September 2018

The devil and ten of pentacles.

The cards represents the hidden forces of negativity that constrain you and that trick you into thinking you are imprisoned by external forces ultimately out of your control. You need to break free of these negative patterns of behaviour by acknowledging the hold that they have over you and the negative impact they are having on your life. Often they are behaviours that are immediately gratifying but which cause longer-term damage to your inner fulfilment. With the focus on the family, you may be more inclined to direct a lot of your energy into ensuring that your family has everything that they need, from finances, to security and a good home life. You want to ensure that your children and family will always have everything they need.

Djevelen og ti av mynter.

Kortene representerer de skjulte krefter negativitet som begrenser deg og som lurer deg inn i å tro at du er fengslet av eksterne krefter i siste ende ute av kontrollen. Du må bryte fri fra disse negative oppførselsmønstrene ved å anerkjenne holdet de har over deg og den negative effekten de har på livet ditt. Ofte er de atferd som er umiddelbart gledelig, men som forårsaker langsiktig skade på din indre oppfyllelse. Med fokus på familien kan du være mer tilbøyelig til å regne mye energi for å sikre at familien din har alt de trenger, fra økonomi til sikkerhet og et godt hjemmeliv. Du vil sørge for at barn og familie alltid har alt de trenger.