Dagens Tarot Kort Lørdag 8 September 2018

Dagens Tarot Kort Lørdag 8 September 2018

The hanged man and eight of pentacles.

You may be unhappy with your current state and you know you need to make some important changes in your life to increase your overall satisfaction. The cards is a really positive sign that you are committed to making those changes and to ensuring that you give yourself the best possible chance. Overall, this is a very hard-working and conscientious energy that is present in your life. The cards is encouragement to keep doing what you are doing as it will eventually lead to success. Yes, it requires a lot of dedication,focus and patience but as each day passes and as you stay true to your values and beliefs, you get a little closer to your goal. It may not be as apparent as you may like but events are unfolding that will lead you to the right path. Continue working on yourself, too, and making ongoing improvements and adjustments to ensure that you are the best person you can be. You may need to become more vulnerable and open to different experiences but this will help you end the struggle and give up your need for control. It is when you can really let go of all the worries and concerns that you have, that you find these concerns suddenly disappear and a new reality is possible.

Den hengte mannen og åtte av mynter.

Du kan være ulykkelig med din nåværende tilstand og du vet at du må gjøre noen viktige endringer i livet ditt for å øke din generelle tilfredshet. Kortene er et veldig positivt tegn på at du er forpliktet til å gjøre disse endringene og for å sikre at du gir deg den beste muligheten. Samlet sett er dette en veldig hardt arbeidende og samvittighetsfull energi som er til stede i livet ditt. Kortene er oppmuntring til å fortsette å gjøre det du gjør som det til slutt vil føre til suksess. Ja, det krever mye engasjement, fokus og tålmodighet og når du holder fast i dine verdier og tro, kommer du litt nærmere målet ditt. Det kan ikke være så tydelig som du kanskje liker, men hendelser utfolder seg som vil lede deg til den rette veien. Fortsett å jobbe med deg selv og gjør forbedringerog tilpasninger for å sikre at du er den beste personen du kan være. Du må kanskje bli mer sårbar og åpen for ulike opplevelser, men dette vil hjelpe deg å avslutte kampen og gi opp behovet for kontroll. Det er når du virkelig kan slippe alle bekymringene du har. Og når du kan du se at du klarer å sleppe disse bekymringene er en ny start mulig.