Dagen Tarot Kort Fredag 7 September 2018

Dagen Tarot Kort Fredag 7 September 2018Dagen Tarot Kort Fredag 7 September 2018.

The lovers and king of cups.

If you find yourself at a moral crossroads where you must choose between taking the moral high ground or the low ground, then you need to consider all consequences before acting. The cards highlights that your own value system is being challenged, and you must make a definite choice based on that system. The choices are never really easy or obvious, either. You must be completely honest with yourself in the situation. Do not take things strictly on face value but deeply examine your motives, your feelings, your options and your personal values.

De elskere og konge av beger.

Hvis du befinner deg på et moralsk veikryss hvor du må velge mellom å ta moralsk høyde eller lavt grunnlag, må du vurdere alle konsekvensene før du handler. Kortene fremhever at ditt eget verdisystem utfordres, og du må gjøre et bestemt valg basert på det systemet. Valgene er aldri veldig enkle eller åpenbare heller. Du må være helt ærlig med deg selv i situasjonen. Ikke ta ting strengt på pålydende grunnlag, men undersøkt dine motiv, dine følelser, dine valg og dine personlige verdier.