Dagens Tarot Kort Onsdag 5 September 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 5 September 2018Dagens Tarot Kort Onsdag 5 September 2018

Justice and seven of swords.

You are in a situation at present that requires you to be super alert and smart. You must start analyzing the facts using logic and reason before coming up with some sort of plan that will put you out on top. It needs to be something that they haven’t thought of or better still, something they never thought you would come up with. You may not think that this is possible but you need to start believing in yourself.

Rettferdighet og syv av sverd.

Du er i en situasjon i dag som krever at du er smart. Du må begynne å analysere fakta ved hjelp av logikk og grunn før du kommer opp med en slags plan som vil sette deg ut på toppen. Det må være noe de ikke har tenkt på eller enda bedre, noe de aldri trodde du ville komme opp med. Du kan ikke tro at dette er mulig, men du må begynne å tro på deg selv.